Martín Códax no 2014

O mar está presente na poesía de Martín Códax, o mar de Vigo. Pouco sabemos deste xograr do século XIII a quen os estudosos sitúan a Vigo como patria do autor. Vigo hai oito séculos era unha pequena aldea mariñeira. Na actualidade coñecemos de Códax sete poemas, sete cantigas, as únicas que se presentan tal e como foron compostas: co texto literario acompañado do texto musical. Afortunadamente o manuscrito que contiña as sete cantigas de Códax foi atopado hai cen anos  polo libreiro madrileño Pedro Vindel. quen en 1915, ó ano seguinte da súa descuberta,  publicou unha edición facsimil de só 10 exemplares. Actualmente o valiosísimo pergamiño está desde 1977 na biblioteca Morgan, en New York
Martín Códax é un dos poetas medievais que vai inspirar o movemento literario que coñecemos co nome de Neotravodorismo e que se inaugurou en 1933 co poemario Nao senlleira de Fermín Bouza-Brey.
Este xograr de Vigo é dos poetas galego-portugueses máis universalmente coñecidos. Hai traduccións das súas cantigas a diferentes linguas europeas como: inglés, francés, italiano, catalán, castelán, alemán, entre outras.

Ai ondas, que eu vin veer,            Ai ones, que a veure-us vinc,         Ai, ni ikustera nentorren ubinak       
se me saberedes dizer                  per cas em sabríeu dir                   esaten bazenegidaten
         porque tarda meu amigo          per què tarda el meu amic              zergatik tardatzen duen nire lagunak
         sen min?                                 sens mi?                                          ni gabe?


Hélas ondes, que je suis venue voir,       Ahi onde, che son venuta a vedere,     Ay waves, that I came to see,
si vous pouviez me dire                         se mi saprete dire                                might you say unto me
      pourquoi mon ami tarde                          perché tarda il mio amico                     Why my love lingers so
      sans moi?                                               senza di me?                                         away from me?