Tempo de Entroido


O ENTROIDO do latín "introitus", significa prólogo, introducción, comezo. O entroido anuncia o remate do inverno e o"comezo" da primavera. Esta celebración ten mestura de elementos cristiáns e pagáns. Vicente Risco via nel unha orixe moi antiga, e cría que proviña de asociacións segredas primitivas ou de vellos ritos sagrados das civilizacións ancestrais

No hay comentarios: